Počet záznamů: 1

Overview of on-board measurements during solar storm periods

 1. 1.
  0332240 - UJF-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Beck, P. - Dyer, C. - Fuller, N. - Hands, A. - Latocha, M. - Rollet, S. - Spurný, František
  Overview of on-board measurements during solar storm periods.
  [Přehled měření na palubě letadel v průběhu periody sluneční bouře.]
  Radiation Protection Dosimetry. Roč. 136, č. 4 (2009), s. 297-303 ISSN 0144-8420
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/0171
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: solar storm * aircraft crew * cosmic radiation
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.707, rok: 2009

  While the galactic cosmic radiation (GCR) leads on average to an exposure of about 3 mSv per year, solar cosmic radiation can lead to 1 mSv per one subsonic flight during solar storm periods. Compared to GCR, solar cosmic radiation shows a much softer proton spectrum but with a larger contribution of several orders of magnitude. This is the reason for the large radiation exposure in high northern and southern geographic latitudes during solar particle events. Here an overview of active radiation in-flight measurements undertaken during solar storms is given. In particular, tissue-equivalent proportional counter on-board measurements are shown and the radiation quality during solar storm periods with that for GCR is compared.

  Galaktické kosmické záření (GCR) způsobí průměrnou expozici asi 3 mSv za rok, zatímco sluneční kosmické záření může vést k expozici 1mSv za jeden let během periody sluneční bouře. Ve srovnání s GCR sluneční záření vykazuje mnohem měkčí prostorové spektrum ale s větším příspěvkem ve velikosti několika řádů. To je důvod velké expozice záření během událostí se slunečními částicemi ve vysokých severních a jižních zeměpisných šířkách. V tomto článku je uveden přehled měření aktivního záření při letu v průběhu slunečních bouří. Konkrétně jsou ukázána měření tkáňového ekvivalentu proporcionálním počítačem na palubě a kvalita záření v průběhu periody sluneční bouře je srovnána s kvalitou záření pro GCR.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177556