Počet záznamů: 1

Microwave Photocatalysis III. Transition Metal Ion-Doped TiO2 Thin Films on Mercury Electrodeless Discharge Lamps: Preparation, Characterization and Their Effect on the Photocatalytic Degradation of Mono-Chloroacetic Acid and Rhodamine B

 1. 1.
  0332238 - UCHP-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Žabová, Hana - Církva, Vladimír
  Microwave Photocatalysis III. Transition Metal Ion-Doped TiO2 Thin Films on Mercury Electrodeless Discharge Lamps: Preparation, Characterization and Their Effect on the Photocatalytic Degradation of Mono-Chloroacetic Acid and Rhodamine B.
  [Mikrovlnná fotokatalýza III. Tenké filmy TiO2 dopovaného ionty přechodných kovů na rtuťových bezelektrodových výbojkách: příprava, charakterizace a jejich vliv na fotokatalytickou degradaci kyseliny nono-chloroctové a Rhodaminu B.]
  Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Roč. 84, č. 11 (2009), s. 1624-1630 ISSN 0268-2575
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/1212; GA ČR(CZ) GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: microwave * photocatalysis * thin film
  Kód oboru RIV: CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
  Impakt faktor: 2.045, rok: 2009

  Mercury electrodeless discharge lamps (Hg-EDLs) were used to generate UV radiation when exposed to a microwave field. EDLs were coated with doped TiO2 in the form of thin films containing transition metal ions Mn plus (M = Fe, Co, Ni, V, Cr, Mn, Zr, Ag). Photocatalytic degradation of mono-chloroacetic acid (MCAA) and Rhodamine B on the thin films were investigated in detail.

  Rtuťové bezelektrodové výbojky (Hg-EDLs) byly používány ke generaci UV záření při expozici mikrovlnného pole. EDLs byly pokryty dopovaným TiO2 ve formě tenkého filmu obsahujícího ionty přechodných kovů Mn+ (M = Fe, Co, Ni, V, Cr, Mn, Zr, Ag). Byla zkoumána fotokatalytická degradace mono-chloroctové kyseliny (MCAA) na HCl, CO2, a H2O, a rozklad Rhodaminu B.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177555