Počet záznamů: 1

Signature of externally introduced laser fields in X-ray emission of multicharged ions

 1. 1.
  0332225 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Renner, Oldřich - Sauvan, P. - Dalimier, E. - Riconda, C. - Rosmej, F.B. - Weber, S. - Nicolai, P. - Peyrusse, O. - Uschmann, I. - Höfer, S. - Loetzsch, R. - Förster, E. - Oks, E.
  Signature of externally introduced laser fields in X-ray emission of multicharged ions.
  [Příznaky externě vnesených laserových polí v rentgenové emisi mnohonásobně nabitých iontů.]
  High energy density physics. Roč. 5, č. 3 (2009), s. 139-146 ISSN 1574-1818
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0801
  GRANT EU: European Commission(XE) 506350 - LASERLAB-EUROPE
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: laser-produced plasma * x-ray spectroscopy * atomic processes in plasmas * PIC and fluid simulations * plasma diagnostics
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Theory predicts that the presence of strong single-frequency electric fields results in appearance of satellite or dip structures in X-ray spectral lines emitted from hot dense plasmas. Emission from multicharged ions was investigated to confirm these effects of laser fields. The possible mixing of higher-intensity fields was qualitatively explained by a combination of fluid and one-dimensional PIC simulations.

  Teorie předvídá, že přítomnost silných jednofrekvenčních polí v plazmatu se projeví výskytem satelitů a depresí v emisních profilech rentgenových spektrálních čar. Cílem spektroskopického studia mnohonásobně nabitých iontů bylo potvrzení těchto projevů v laserových polích. Přítomnost polí o vyšší intenzitě byla vysvětlena kombinací fluidních a jednodimenzionálních PIC simulací.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177545