Počet záznamů: 1

Myosin heavy chain proteins are responsible for the development of obstructive sleep apnea syndrome

 1. 1.
  0332224 - UEM-P 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šedý, Jiří - Horká, E. - Pavlíková, G. - Bulík, O. - Foltán, R.
  Myosin heavy chain proteins are responsible for the development of obstructive sleep apnea syndrome.
  [MHC proteiny jsou zodpovědné za rozvoj syndromu obstrukční spánkové apnoe.]
  Medical Hypotheses. Roč. 73, č. 6 (2009), s. 1014-1016 ISSN 0306-9877
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: obstructive sleep apnea syndrome * MHC
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 1.393, rok: 2009

  We introduce a hypothesis that obstructive sleep apnea syndrome is primarily caused by an inherited reduced adaptability of upper airway striated muscles which can not maintain patency when there is reduced consciousness and that this reduced ability is caused by a deficiency of the genes for specific myosin heavy chain (MHC) proteins

  V této hypotéze předpokládáme, že syndrom obstrukční spánkové apnoe je primárně způsoben vrozeně sníženou schopností adaptability příčně pruhovaných svalů horních cest dýchacích, které nejsou schopny udržet jejich dostetečný průsvit ve stavu snížené bdělosti a že tato snížená schopnost je způsobena deficitem genů pro specifické MHC proteiny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177544