Počet záznamů: 1

Influence of photoperiod duration and light–dark transitions on entrainment of Per1 and Per2 gene and protein expression in subdivisions of the mouse suprachiasmatic nucleus

 1. 1.
  0332222 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sosniyenko, Serhiy - Hut, R.A. - Daan, S. - Sumová, Alena
  Influence of photoperiod duration and light–dark transitions on entrainment of Per1 and Per2 gene and protein expression in subdivisions of the mouse suprachiasmatic nucleus.
  [Vliv délky fotoperiody a typu přechodu mezi světlem a tmou na synchronizaci genů a proteinů Per1 a Per2 v částech suprachiasmatických jader laboratorní myši.]
  European Journal of Neuroscience. Roč. 30, č. 9 (2009), s. 1802-1814 ISSN 0953-816X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA309/08/0503
  Grant ostatní:EC(XE) LSH-2004115-4-018741
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: clock gene * suprachiasmatic nucleus * photoperiod
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.418, rok: 2009

  The aim of the study was to compare the effect of a long (18 h of light) and a short (6 h of light) photoperiod with twilight relative to that with rectangular light-to-dark transition on the daily profiles of Per1 and Per2 mRNA and PER1 and PER2 protein levels within the rostral, middle and caudal regions of the mice suprachiasmatic nucleus (SCN). The data indicate that the twilight photoperiod provides stronger synchronization among individual SCN subpopulations than the rectangular one, and the effect is more pronounced under the short than under the long photoperiod

  Cílem studie bylo porovnat vliv dlouhé (s 18 h světla) a krátké (se 6 h světla) fotoperiody s postupným nebo náhlým přechodem mezi světlem a tmou na hladiny Per1 a Per2 mRNA a PER1 a PER2 proteinů v rostrální, střední a kaudální části suprachiasmatických jader (SCN) laboratorní myši. Výsledky naznačily, že fotoperioda s postupným přechodem mezi světlem a tmou vzájemně synchronizuje jednotlivé části SCN významněji než fotoperioda s náhlým přechodem. Tento efekt je významnější na krátké než na dlouhé fotoperiodě
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177542