Počet záznamů: 1  

Improved Adhesion, Growth and Maturation of Vascular Smooth Muscle Cells on Polyethylene Grafted with Bioactive Molecules and Carbon Particles

 1. 1. 0332204 - FGU-C 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Pařízek, Martin - Kasálková, N. - Bačáková, Lucie - Slepička, P. - Lisá, Věra - Blažková, M. - Švorčík, V.
  Improved Adhesion, Growth and Maturation of Vascular Smooth Muscle Cells on Polyethylene Grafted with Bioactive Molecules and Carbon Particles.
  [Zvýšená adheze, růst a maturace cévních hladkých svalových buněk na polyethylenu upraveným roubováním bioaktivních molekul a částicemi uhlíku.]
  International Journal of Molecular Sciences. Roč. 10, č. 10 (2009), s. 4352-4374 E-ISSN 1422-0067
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) KAN200100801; GA Mšk(CZ) LC06041
  Program:KA; LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: plasma irradiation * bioactivity * tissue engineering
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.387, rok: 2009

  High-density polyethylene (PE) foils were modified by an Ar+ plasma discharge and subsequent grafting with biomolecules, namely glycine (Gly), polyethylene glycol (PEG), bovine serum albumin (BSA), colloidal carbon particles (C) or BSA and C (BSA+C). Results showed that PE activated with plasma and subsequently grafted with bioactive molecules and colloidal C particles, especially with PEG and BSA + C, promotes the adhesion, proliferation and phenotypic maturation of VSMC

  Polyethylen o vysoké hustotě byl modifikován výbojem plasmy Argonu a následně byly naroubovány biomolekuly glycinu (Gly), polyethylen glykolu (PEG), albuminu z bovinního séra (BSA), koloidní částice uhlíku (C) a kombinace BSA + C. Výsledky ukázaly, že polyethylen modifikovaný plasmou a následně roubovaný biomolekulami a C, zvláště tedy PEG a BSA+C, zvýšil adhesi, proliferaci pheno typickou maturaci cévních hladkých svalových buněk
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177528