Počet záznamů: 1

Brief exposure of juvenile rats to noise impairs the development of the response properties of inferior colliculus neurons

 1. 1.
  0332201 - UEM-P 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Grécová, Jolana - Bureš, Zbyněk - Popelář, Jiří - Šuta, Daniel - Syka, Josef
  Brief exposure of juvenile rats to noise impairs the development of the response properties of inferior colliculus neurons.
  [Krátkodobá hluková expozice novorozených potkanů poškodí vývoj neuronové aktivity v jádře colliculus inferior.]
  European Journal of Neuroscience. Roč. 29, č. 9 (2009), s. 1921-1930 ISSN 0953-816X
  Grant CEP: GA ČR GA309/07/1336; GA MŠk(CZ) LC554; GA MZd NR8113
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GD309/08/H079
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: auditory system * critical period * frequency tuning curves
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.418, rok: 2009

  Short temporary impairment of the auditory periphery during the sensitive period of postnatal development of rats resulted in a significant worsening of the frequency selectivity of inferior colliculus neurons in adult animals.

  Krátkodobé poškození sluchového orgánu během sensitivního období postnatálního vývoje potkana způsobilo výrazné zhoršení frekvenční selektivity neuronů colliculus inferior u dospělých potkanů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177525