Počet záznamů: 1

Lithic raw material procurement in the Moravian Neolithic. The search for extra-regional networks

 1. 1.
  0332186 - ARUB-Q 2010 RIV SI eng J - Článek v odborném periodiku
  Kuča, M. - Přichystal, A. - Schenk, Z. - Škrdla, Petr - Vokáč, M.
  Lithic raw material procurement in the Moravian Neolithic. The search for extra-regional networks.
  [Zásobování surovinou v moravském neolitu. Hledání nadregionálních sítí.]
  Documenta Praehistorica. Roč. 36, - (2009), s. 313-326 ISSN 1408-967X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800010801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Moravia * Neolithic * raw materials * networks * 14C chronology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  The study of lithic raw material procurement can contribute to the study of ancient networks. Petrographic analysis combined with systematic mapping of raw material outcrops has been conducted in Moravia and adjacent territories by A. Přichystal over a period of more than three decades. Combined with well excavated (including wet-screening) and 14C (radiometric) dated sites, allows us to study changes in the distribution networks of raw materials during the Mesolithic and Neolithic periods.

  Studium zásobování surovinou může přispět k poznání dávných sítí. A. Přichystal prováděl déle než poslední tři desetiletí petrografickou analýzu kombinovanou se systematickým mapováním surovinových zdrojů na Moravě a na přiléhajících územích. V kombinaci s kvalitně prozkoumanými (včetně plavení) a radiometricky datovanými lokalitami je možné studovat změny distribučních sítí surovin v průběhu mezolitu a neolitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177510