Počet záznamů: 1

The Ni-rich Part of the Ni-P-Sn System: Isothermal Sections

 1. 1.
  0332184 - UFM-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Schmetterer, C. - Vízdal, J. - Kroupa, Aleš - Kodentsov, A. - Ipser, H.
  The Ni-rich Part of the Ni-P-Sn System: Isothermal Sections.
  [Část sytému Ni-P-Sn v oblasti niklu: Izotermní sekce.]
  Journal of Electronic Materials. Roč. 38, č. 11 (2009), s. 2275-2300 ISSN 0361-5235
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) OC08053
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: lead free solder * phase diagram * Ni-P-Sn
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 1.428, rok: 2009

  Therefore the ternary Ni-P-Sn system was investigated experimentally using x-ray diffraction,SEM/EDX/WDS,and DTA.

  Ternární systém Ni-P-Sn jsme experimentálně studovali za použití rtg.difrakce,SEM/EDX/WDX a DTA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005539