Počet záznamů: 1

Plasma-based X-ray laser at 21 nm for multidisciplinary applications

 1. 1.
  0332182 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Mocek, Tomáš - Rus, Bedřich - Kozlová, Michaela - Polan, Jiří - Homer, Pavel - Jakubczak, Krzysztof - Stupka, Michal - Snopek, David - Nejdl, Jaroslav - Edwards, M.H. - Whittaker, D.S. - Tallents, G. J. - Mistry, P. - Pert, G. J. - Booth, N. - Zhai, Z. - Fajardo, M. - Zeitoun, P. - Chalupský, Jaromír - Hájková, Věra - Juha, Libor
  Plasma-based X-ray laser at 21 nm for multidisciplinary applications.
  [Plazmový rentgenový laser na 21 nm pro mezioborové aplikace.]
  European Physical Journal D. Roč. 54, č. 2 (2009), s. 439-444 ISSN 1434-6060
  Grant CEP: GA AV ČR KAN300100702; GA ČR GA202/05/2316; GA MŠk(CZ) LC528; GA ČR GC202/07/J008; GA MŠk(CZ) 7E08094; GA MŠk(CZ) 7E09092
  GRANT EU: European Commission(XE) 506350 - LASERLAB-EUROPE
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: x-ray laser * laser ablation * microstruturing * dense plasma probing
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 1.420, rok: 2009

  An overview of recent advances in applications of currently the most energetic X-ray laser at 21 nm is given. The unique parameters of this half-cavity based X-ray laser such as record output energy of 10 mJ, highly symmetric beam, robustness and reproducibility, have made it possible to carry out a number of multidisciplinary scientific projects featuring novel applications of intense coherent X-ray radiation. Selected results obtained in these experiments are reviewed, including X-ray laser probing of dense plasmas, measurements of transmission of focused soft X-ray radiation at intensities of up to 1012 Wcm−2, measurements of infrared laser ablation rates of thin foils, and ablative microstructuring of solids.

  Je dán přehled aktuálního vývoje v oblasti aplikací v současné době nejenergetičtějšího rentgenového laseru na 21 nm. Unikátní parametry tohoto rtg. laseru, jako je rekordní výstupní energie 10 mJ, velmi symetrický paprsek, robustnost a reprodukovatelnost, umožňují provádět řadu různých vědeckých projektů souvisejících s novými aplikacemi intenzivního koherentního rtg. záření. Vybrané výsledky získané při těchto experimentech zahrnují sondování hustého plazmatu, měření transmise rtg. záření s intenzitou 1012 Wcm-2, měření rychlosti ablace tenkých fólií, a ablační mikrostrukturování pevných látek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177508