Počet záznamů: 1

Aphid parasitoids and their tritrophic associations in Slovakia (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae)

 1. 1.
  0332181 - BC-A 2010 RIV SK eng B - Monografie kniha jako celek
  Starý, Petr - Lukáš, J.
  Aphid parasitoids and their tritrophic associations in Slovakia (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae).
  [Parazitoidi mšic a jejich tritrofické asociace na Slovensku (Hymenoptera: Braconidae. Aphidiinae).]
  Bratislava: Folia Hymenopterologica Slovaca I, 2009. 63 s. ISBN 978-80-89088-87-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6007105; GA AV ČR IBS5007102
  Grant ostatní:Scientific Agency VEGA(SK) 1/0260/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: aphid parasitoids * Hymenoptera * Braconidae
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  A tritrophic database (parasitoid, aphid, plant, and their combinations) of aphid parasitoids of the Slovak Republic is presented. Genera and species of parasitoids are listed alphabetically similarly as their host aphid species. All the localities are arranged according to faunistic grids. An illustrated key to the genera is added. History, references and outlines of the target research are discussed briefly.

  Tritrofická databaze parazitoidů mšic Slovenské republiky obsahuje abecedně seřazené údaje o druzích parazitoidů, jejich hostitelských mšic a rostlinách. Lokality jsou seřazeny dle faunistických gridů. Je připojen ilustrovaný klíč k určování rodů parazitoidů, stručná historie výzkumu, odkazy na klíčová literární kompendia a návrhy na další směrování výzkumu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177507