Počet záznamů: 1

Potential roles of melatonin and chronotherapy among the new trends in hypertension treatment

 1. 1.
  0332172 - FGU-C 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Šimko, F. - Pecháňová, Olga
  Potential roles of melatonin and chronotherapy among the new trends in hypertension treatment.
  [Možná úloha melatoninu a chronoterapie jako nové trendy v léčbě hypertenze.]
  Journal of Pineal Research. Roč. 47, č. 2 (2009), s. 127-133 ISSN 0742-3098
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: chrontherapy * aliskiren * statins
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 5.209, rok: 2009

  Respecting the circadian variation of blood pressure, nontraditional antihypertensives, and treatment in early stages of hypertension are potential ways to improve hypertension therapy. Melatonin, statins and aliskiren are hopeful drugs for future hypertension treatment

  Respektování cirkadiáních variací krevního tlaku, netradiční antihypertenziva a léčba časných stádií hypertenze představují možné cesty ke zlepšení léčby hypertenze. Melatonin, statiny a aliskiren jsou nadějné léky pro budoucí léčbu hypertenze
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177501