Počet záznamů: 1

On morphology and distribution of Neurohelea luteitarsis (Waltl) (Diptera: Ceratopogonidae) in Europe

 1. 1.
  0332171 - BC-A 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Tóthová, A. - Knoz, J. - Gelbič, Ivan
  On morphology and distribution of Neurohelea luteitarsis (Waltl) (Diptera: Ceratopogonidae) in Europe.
  [Morfologie a rozšíření Neurohelea luteitarsis (Waltl) (Diptera: Ceratopogonidae) v Evropě.]
  Annales du Societe entomologique de France. Roč. 45, č. 3 (2009), s. 297-301 ISSN 0037-9271
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IBS6022201
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: phylogeny * eversible sacs * spermatheca
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.600, rok: 2009

  The genus Neurohelea at the moment includes a single species Neurohelea luteitarsis Waltl. Czech Republic is the fi fth European territory where this rare monotypic species has been reported from. In addition to the typical genus- and species characteristics described in the previous studies, we observed three fully developed spermathecae, eversible sacs on the abdominal pleurites of females and an interruption of the r-m vein. These features could prove essential in reconstruction of phylogenetic.

  Rod Neurohelea v současnosti je zastoupen pouze jedním druhem Neurohelea luteitarsis Česká republika je pátou zemí Evropy, kde tento monotypický druh byl zaznamenán. Navíc vedle typických rodových a druhových znak§ popsaných v předchozích studiích, jsme pozorovali tři plně vyvinuté spermateky, vychlípitelné váčky na abdomonálních pleuritech samic a přerušené r-m žílou.. Tyto znaky mohou posloužit k rekonstrukci fylogenese.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177500