Počet záznamů: 1

Dietary polyunsaturated fatty acids and adaptation to chronic hypoxia alter acyl composition of serum and heart lipids

 1. 1.
  0332168 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Balková, P. - Ježková, J. - Hlaváčková, M. - Neckář, Jan - Staňková, B. - Kolář, František - Novák, F. - Nováková, O.
  Dietary polyunsaturated fatty acids and adaptation to chronic hypoxia alter acyl composition of serum and heart lipids.
  [Dieta obohacená o polynenasycené mastné kyseliny a chronická hypoxie mění složení sérobých a srdečních lipidů.]
  British Journal of Nutrition. Roč. 102, č. 9 (2009), s. 1297-1307 ISSN 0007-1145
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/07/0875
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: chronic hypoxia * dietary n-3 and n-6 PUFA * heart
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 3.446, rok: 2009

  The effects of dietary supplementation with fat of different fatty acid profile and chronic intermittent hypoxia (CIH) on the fatty acid composition of serum and heart lipids were analyzed. Both interventions considered to be cardioprotective distinctly modified the FA profile in serum and heart lipids with specific effects on conjugated dienes production and catalase activity

  V této práci byl studován vliv diety obohacené o polynenasycené mastné kyseliny a chronické hypoxie na složení sérových a srdečních lipidů. Ukázalo se, že obě kardioprotektivní intervence zásadně mění profil mastných kyselin v séru i v srdci a mají specifický efekt na produkci konjugovaných dienů a aktivitu katalázy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177497