Počet záznamů: 1

Aberration-free laser beam in the soft x-ray range

 1. 1.
  0332160 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Goddet, J.P. - Sebban, S. - Gautier, J. - Zeitoun, P. - Valentin, C. - Tissandier, F. - Marchenko, T. - Lambert, G. - Ribières, M. - Douillet, D. - Lefrou, T. - Iaquaniello, G. - Burgy, F. - Maynard, G. - Cros, B. - Robillard, B. - Mocek, Tomáš - Nejdl, Jaroslav - Kozlová, Michaela - Jakubczak, Krzysztof
  Aberration-free laser beam in the soft x-ray range.
  [Svazek měkkého rentgenového laseru bez aberací.]
  Optics Letters. Roč. 34, č. 16 (2009), 2438-24 ISSN 0146-9592
  Grant CEP: GA ČR GC202/07/J008
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) M100100911
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: x-ray laser * optical field ionization * spatial filtering * wavefront aberrations
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 3.059, rok: 2009

  By seeding an optical-field-ionized population-inverted plasma amplifier with the 25th harmonic of an IR laser, we have achieved what we believe to be the first aberration-free laser beam in the soft x-ray spectral range. This laser emits within a cone of 1.34 mrad (1/e(2)) at a repetition rate of 10 Hz at a central wavelength of 32.8 nm. The beam exhibits a circular profile and wavefront distortions as low as lambda/17. A theoretical analysis of these results shows that this high beam quality is due to spatial filtering of the seed beam by the plasma amplifier aperture.

  Injektováním 25 harmoniky IR laseru do plazmatického zesilovače rtg. laseru jsme realizovali vůbec první rtg. laserový svazek bez aberací. Tento laser emituje v kuželu 1.34 mrad s opakovací frekvencí 10 Hz na centrální vlnové délce 32.8 nm. Paprsek má symetrický kruhový profil a deformace vlnoplochy jsou na úrovni lambda/17. Teoretický rozbor výsledků naznačuje, že vysoké kvality svazku bylo dosaženo díky prostorovému filtrování v plazmatickém zesilovači.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177489