Počet záznamů: 1

Vliv solidifikace na vyluhovatelnost těžkých kovů z popílků a ekotoxicitu výluhů

 1. 1.
  0332148 - BU-J 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Maršálková, Eliška - Malá, J.
  Vliv solidifikace na vyluhovatelnost těžkých kovů z popílků a ekotoxicitu výluhů.
  [Effect of solidification on leachability of trace metals from ashes and ecotoxicity of leachates.]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 7 (2009), s. 595-598 ISSN 0009-2770
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: solidification * leachability * toxicity
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009

  Na základě výsledků testů toxicity a chemických rozborů vůluhů neupravených a solidifikovaných vzorků popílků ze spalování různých druhů materiálů lze konstatovat: 1)účinnost solidfikace je rozdílná pro různé druhy popílků 2)je velmi žádoucí sledovat pH při procesu vyluhování 3)koncentrace toxických kovů nekorespondují vždy s ekotoxicitou solidifikovaných materiálů

  The aim of solidification of ashes is to reduce the bioavailibility of toxic heavy metals. The review focuseses on comparison of water leachability of raw ashes and ashes solidified with cement. The leachates of raw ashes were toxic due to increased concentrations of trace elements, in particular Cd, As, and Se. On solidification leachability of most of the toxic metals significantly decresed, but their ecotoxicity did not decrease to the expected extent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177478