Počet záznamů: 1

Reduced genetic diversity, increased isolation and multiple introductions of invasive giant hogweed in the western Swiss Alps

 1. 1.
  0332139 - BU-J 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Henry, P. - le Lay, G. - Goudet, J. - Guisan, A. - Jahodová, Šárka - Besnard, G.
  Reduced genetic diversity, increased isolation and multiple introductions of invasive giant hogweed in the western Swiss Alps.
  [Redukovaná genetická diverzita, zvýšená izolovanost a opakované introdukce invazního bolševníku v západních švýcarských Alpách.]
  Molecular Ecology. Roč. 18, č. 13 (2009), s. 2819-2831 ISSN 0962-1083
  Grant ostatní: Evropská komise(XE) GOCE-CT-2003–506675
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Heracleum * invasive species * population genetics
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 5.960, rok: 2009

  Founder events on population level were identified in the invasion process of Heracleum mantegazzianum in western Swiss Alps. Anthropogenic dispersal may be a main factor in invasion and multiple independent introductions were revealed.

  V invazních populacích bolševníku velkolepého v západních švýcarských Alpách byl detekován tzv. founder event ("efekt zakladatele"). Šíření člověkem je jedním z hlavních faktorů v invazi tohoto druhu. Ve studované oblasti byly potvrzeny opakované nezávislé introdukce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177472