Počet záznamů: 1

Interaction of soil filamentous fungi affects needle composition and nutrition of Norway spruce seedlings

 1. 1.
  0332134 - BU-J 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Mrnka, Libor - Tokárová, H. - Vosátka, Miroslav - Matějka, P.
  Interaction of soil filamentous fungi affects needle composition and nutrition of Norway spruce seedlings.
  [Interakce půdních vláknitých hub ovlivňuje chemickou kompozici jehlic a výživu semenáčků smrku ztepilého.]
  Trees: structure and function. Roč. 23, č. 5 (2009), s. 887-897 ISSN 0931-1890
  Grant CEP: GA ČR GA206/05/0269
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: mycelial interactions * norway spruce * nutrient cycling
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.603, rok: 2009

  The results of the paper suggest that not only individual fungi (ectomycorrhizal, saprotrophic and endophytic) but also their interactions profoundly affect nutrition and needle composition of Norway spruce seedlings.

  Vliv interakce půdních vláknitých hub (ektomykorhizních, saprotrofních i endofytických) na výživu a chemickou kompozici jehlic semenáčků smrku ztepilého byl studován v květináčovém experimentu. Výsledky ukazují, že nejen jednotlivé studované izoláty hub, ale i jejich interakce signifikantně tyto parametry ovlivňují.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177467