Počet záznamů: 1

How does population genetic diversity change over time? An experimental seed bank study of Atriplex tatarica (Chenopodiaceae)

 1. 1.
  0332132 - BU-J 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Mandák, Bohumil - Plačková, Ivana
  How does population genetic diversity change over time? An experimental seed bank study of Atriplex tatarica (Chenopodiaceae).
  [Jak se mění genetická diverzita populací v průběhu času? Experimentální studie semenné banky druhu Atriplex tatarica (Chenopodiaceae).]
  Flora. Roč. 204, č. 2 (2009), s. 423-433 ISSN 0367-2530
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6005206; GA AV ČR IAA600050707
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: seed banks * succession * competition
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.439, rok: 2009

  We studied seed bank dynamic of Atriplex tatarica. Overall allele frequencies of soil seeds and mature plants showed significant differences between life history stages in both years, but not within years in soil seeds as well as mature plants stages. While mature plants showed a significantly greater amount of single and multilocus heterozygosity in both consecutive years, comparison between years did not yield any significant differences. In the same way, despite a relatively large seed bank the species population genetic parameters, i.e. allelic richness (A), observed heterozygosity (Ho), gene diversity (Hs), inbreeding coefficient (FIS) and fixation index (FST), did not change over years between as well as within life history stages. The soil seeds and mature plants significantly differed in Ho, Hs and FIS, while the A and FST were not significantly different between life history stages.

  Studovali jsme dynamiku půdní banky druhu Atriplex tatarica. Zatímco alelické frekvence populací extrahovaných z půdní banky se signifikantně lišily od alelických frekvencí dospělých rostlin po oba dva roky pokusu, nebyla zjištěna odlišnost mezi roky jak u semenné banky, tak u dospělých rostlin. Stejné výsledky byly zjištěny i pro další populačně-genetické charakteristiky jako jsou pozorovaná heterozygotnost, alelická diverzita, koeficient inbrídingu a fixační index.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177465