Počet záznamů: 1

How do population genetic parameters affect germination of the heterocarpic species Atriplex tatarica (Amaranthaceae)?

 1. 1.
  0332130 - BU-J 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kochánková, J. - Mandák, Bohumil
  How do population genetic parameters affect germination of the heterocarpic species Atriplex tatarica (Amaranthaceae)?.
  [Jak populačně-genetické parametry ovlivňují klíčení heterokarpního druhu Atriplex tatarica (Amaranthaceae).]
  Annals of Botany. Roč. 103, č. 8 (2009), s. 1303-1313 ISSN 0305-7364
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600050707
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: imbreeding depression * population genetics * seed dimorphism
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 3.501, rok: 2009

  We studien genetic aspects of germination in Atriplex tatarica. In general, germination of non-dormant seeds is probably not under strong genetic control. Hence, they germinate as soon as conditions are favourable, thus ensuring survival in the short term, but populations risk local extinction if conditions become adverse (i.e. a high-risk strategy). In contrast, germination of the dormant type of seeds is under stronger genetic control and is significantly correlated with basic population genetic parameters. These seeds ensure long-term reproduction and survival in the field by protracted germination, albeit in low quantities (i.e. A. tatarica also adopts a low-risk strategy).

  Byly studovány genetické aspekty klíčení u druhu Atriplex tatarica. Klíčení nedormantních semen pravděpodobně není pod silnou genetickou kontrolou. Tato semena klíčí okamžitě, jakmile nastanou vhodné podmínky a zajišťují tak přežívání v krátkém časovém úseku. Nopak klíčení dormantních semen je pod silnou genetickou kontrolou a je signifikantně korelováno se základními populačně-genetickými parametry. Tato semena zajišťují přežívání v delším časovém horizontu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177464