Počet záznamů: 1

Genetic diversity affects productivity in early but not late stages of stand development

 1. 1.
  0332128 - BU-J 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Münzbergová, Zuzana - Skálová, Hana - Hadincová, Věroslava
  Genetic diversity affects productivity in early but not late stages of stand development.
  [Genetická diversita ovlivňuje productivitu v raných ne však pozdějších stádiích vývoje porostu.]
  Basic and applied Ecology. Roč. 10, č. 5 (2009), s. 411-419 ISSN 1439-1791
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600050820; GA AV ČR(CZ) IAA600050623; GA ČR GA206/06/0098
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: clonal grass * complementarity * diversity-productivity relationships
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.422, rok: 2009

  The results indicate that the effects of genetic diversity on stand productivity may be transient and suggest that the conclusions of short-term studies on diversity effects should be evaluated carefully: Genetic diversity had a significant effect on stand productivity in the 1st year but not in the 2nd or 3rd year. The results also suggest that individual clones are not complementary and that the properties of the stands are mainly additive results of the properties of the constituent clones: In most cases, the observed yield was not significantly different from the total expected yield. The biomass of the mixtures never outperformed the biomass of the most productive clone, suggesting that clone identity is an important determinant of total biomass.

  Výsledky ukazují, že efekt genetické diversity na produktivitu porostu je dočasný a tím pádem výsledky krátkodobých pokusů masí být posuzovány s opatrností: Genetická diversita měla průkazný vliv na produktivitu porostu pouze v prvním roce pokusu ne však ve 2´. a 3. roce. Výsledky také ukazují, že jednotlivé klony nejsou komplementární a vlastnosti porostu jsou výsledkem skádání vlastností klonů v něm zastoupených: Ve většině případů se skutečná produkce porostu nelišila od hodnoty vypočtené na základě přítomnosti klonů. Biomasa směsných porostů nebyla nikdy vyšší než biomasa nejproduktivnějšího klonu, což ukazuje, že biomasa porostu je velmi závislá na identitě přítomných klonů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177462