Počet záznamů: 1

Geometric morphometrics – a sensitive method to distinguish diatom morphospecies: a case study on the sympatric populations of Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River Bečva, Czech Republic

 1. 1.
  0332126 - BU-J 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Fránková, Markéta - Poulíčková, A. - Neustupa, J. - Pichrtová, M. - Marvan, P.
  Geometric morphometrics – a sensitive method to distinguish diatom morphospecies: a case study on the sympatric populations of Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River Bečva, Czech Republic.
  [Geometrická morfometrika – citlivá metoda k rozlišení morfologických druhů rozsivek: studie sympatrických populací druhů Reimeria sinuata a Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) z řeky Bečva, Česká Republika.]
  Nova Hedwigia. Roč. 88, 1-2 (2009), s. 81-95 ISSN 0029-5035
  Grant CEP: GA ČR GA206/08/0389
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: diatoms * morphological variability * geometric morphometric
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.763, rok: 2009

  Conventional and geometric morphometric methods were applied on sympatric nature populations of two pennate diatom species Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum. Typical representatives of the both species were accompanied by transitional types so that traditional identification of all specimens based on expert knowledge was not straightforward. Landmark-based geometric morphometrics provided good discrimination of the species. We used the relative warps analysis of Procrustes aligned data to illustrate structure of empirical morphospace formed by investigated diatoms. Apparent clustering of the objects into two species groups was demonstrated in natural populations, as well as in the dataset including the type material.

  Metody tradiční i geometrické morfometriky byly aplikovány na sympatrické populace dvou druhů penátních rozsivek Reimeria sinuata a Gomphonema tergestinum. Typičtí jedinci obou druhů byli doprovázeni přechodnými typy, takže nebylo možné jejich určení s použitím tradičních metod. Geometrická morfometrika umožnila lepší rozlišení druhů. Použita byla Lanmark-based geometrická morfometrika zobrazující morfologický prostor snímků zkoumaných rozsivek. Rozdělení objektů do dvou druhů bylo uskutečněno u přírodních populací i typového materiálu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177460