Počet záznamů: 1

Experimental approach to fracture assessment of multilayer pipes

 1. 1.
  0332100 - UFM-A 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nezbedová, E. - Knésl, Zdeněk - Hutař, Pavel
  Experimental approach to fracture assessment of multilayer pipes.
  [Experimentální přístup k hodnocení lomových vlastností vícevrstvých trubek.]
  Tagungsband 12 Problemseminar. Merseburg: Polymer service GmbH, 2009, s. 231-235. ISBN 978-3-86829-170-4.
  [Tagung problemseminar /12./ : Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Merseburg (DE), 24.06.2009-26.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GC101/09/J027; GA ČR GA106/09/0279
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: multilayer pipes * brittle failure * non-homogenous specimens
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  There is no general protection against failure of pipes, but the probability of failure can be reduced by a proper choice of materials and geometry. That is the reason why the multilayer-pipes became the task to be solved not only from the scientific point of view. In the presented work two and three layer pipes the new type of specimen taken directly from the pipes were suggested and tested. For two-layer pipe the critical value of J was estimated. The J is independent of the crack growth direction in the case when the normal line of the fracture surface is parallel with tangential direction. The difference between J value estimated at 23 and -20°C, respectively laid in scatter range. The influence of protective layer is insignificant if the crack length is up to the half of the thickness of the pipe.

  Obecně proti porušování trubek neexistuje ochrana, avšak pravděpodobnost porušení může být snížena vhodným výběrem materiálů a geometrií. To je důvod, proč se vícevrstvé trubky stávají důležité nejen z vědeckého pohledu. V práci je navržen a testován nový typ zkušebního vzorku pro dvou a třívrstvé trubky odebraný z konkrétní trubky. Pro dvouvrstvou trubku je určena kritická hodnota J-integrálu. J-integrál je nezávislý na směru růstu trhliny v případě, že normála k lícím trhliny je rovnoběžná s tečným směrem. Vliv ochranné vrstvy je malý pokud délka trhliny je menší než polovina tloušťky trubky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177444