Počet záznamů: 1

Korespondence Ondreje R. Halagy a Václava Chaloupeckého. "Shledávám zcela logickým, že nalézáte příbuzenské vztahy mezi slovenským východem a českým západem."

 1. 1.
  0332097 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ducháček, Milan
  Korespondence Ondreje R. Halagy a Václava Chaloupeckého. "Shledávám zcela logickým, že nalézáte příbuzenské vztahy mezi slovenským východem a českým západem.".
  [The Correspondence between Ondrej R. Halaga and Václav Chaloupecký.]
  Práce z dějin Akademie věd. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 35-70 ISSN 1803-9448
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
  Klíčová slova: Halaga, Ondrej R. * Chaloupecký, Václav * Czechoslovakism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Edice mapuje pět poválečných let (1946–1951) trvající korespondenci mezi začínajícím slovenským historikem, správcem Východoslovenského kulturního ústavu Svojina Ondrejem R. Halagou a prof. Václavem Chaloupeckým, jehož si Halaga zvolil za konzultanta plánované dizertace o kolonizaci východoslovenského regionu. Korespondence představuje dialog dvou generačně odlišných, avšak na čechoslovakistickém stanovisku setrvávajících badatelů, zejména však ze specificky východoslovenského úhlu pohledu glosuje pozadí proměn společenského klimatu zapříčiněných politickými změnami během poválečných let. Zachycuje především centralizační tlaky, prosazované novou politickou garniturou z bratislavského centra, v jejichž důsledku byl Halaga nucen ukončit své publikační a redakční aktivity spojené se spolkem a revue Svojina.

  The correspondence between the young Slovakian historian Ondrej Halaga and his tutor Václav Chaloupecký covers the years 1946-1951 and deals with the question of Czechoslovakian unity, impact of contemporary political changes in Slovakia, Chaloupecký’s late focus on Slovakian history, Halaga’s dissertation thesis and last but not least with his activities bound with Eastslovakian cultural organization Svojina, which were put to an end due to the centralisation pursued by communistic politics from the centre in Bratislava.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177442
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  MUA_0332097.pdf0437.5 KBVydavatelský postprintvyžádat