Počet záznamů: 1

Effect of specimen geometry on fatigue crack propagation in threshold region

 1. 1.
  0332094 - UFM-A 2010 RIV CA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hutař, Pavel - Seitl, Stanislav - Kruml, Tomáš
  Effect of specimen geometry on fatigue crack propagation in threshold region.
  [Vliv geometrie zkušebního vzorku na šíření trhliny v oblasti prahových hodnot.]
  Proceedings of 12th International Conference on Fracture. Ottawa: NRCan - CANMET, 2009, s. 1-9. ISBN N.
  [International Conference on Fracture /12./. Ottawa (CA), 12.07.2009-17.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/1623; GA ČR GA101/09/0867; GA ČR GA106/09/1954
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: constraint * fatigue crack growth rate * crack closure
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  The effect of constraint on the propagation of the fatigue crack was studied both theoretically and experimentally. Due to the strong difference in fatigue crack propagation rates in the threshold region obtained for C(T) and M(T) specimens for two different low carbon steels, it is not appropriate to use a fitting of all experimental data by the same material curve. The level of constraint induced by the different geometry of the specimen has to be considered. Fatigue crack growth close to the threshold is usually influenced by crack closure effects. For a conservative estimation of the residual fatigue life time of the structures it is better to use specimens with low level of the constraint.

  Byl studován vliv constraintu na šíření únavové trhliny a to jak teoreticky tak experimentálně. Z důvodu velkého rozdílu rychlostí šíření trhliny v oblasti prahových hodnot, získaných pro C(T) a M(T) zkušební vzorky pro dvě různé nízkouhlíkové oceli, není možné proložit všechna experimentální data stejnou materiálovou křivkou. Hodnota constraintu indukovaného rozdílnou geometrií zkušebního vzorku musí být vzata v úvahu. Únavový růst trhliny poblíž prahových hodnot je obvykle ovlivněn zavíráním trhliny. Pro konzervativní odhad zbytkové životnosti je tedy lepší používat zkušební vzorky s nízkou hladinou constraintu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177439