Počet záznamů: 1

Different growth response of five co-existing stoloniferous plant species to inoculation with native arbuscular mycorrhizal fungi

 1. 1.
  0332088 - BU-J 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sudová, Radka
  Different growth response of five co-existing stoloniferous plant species to inoculation with native arbuscular mycorrhizal fungi.
  [Rozdílná růstová odpověď pěti koexistujících výběžkatých druhů rostlin na inokulaci nativními arbuskulárními mykorhizními houbami.]
  Plant Ecology. Roč. 204, č. 1 (2009), s. 135-143 ISSN 1385-0237
  Grant CEP: GA ČR GP526/05/P063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: arbuscular mycorrhiza * clonal growth * stolons
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.567, rok: 2009

  montanum, Glechoma hederacea, Potentilla anserina, Ranunculus repens and Trifolium repens) were studied with respect to their interaction with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi. More specifically, the question was addressed whether mycorrhizal growth response of host plant species could be related to their vegetative mobility. The roots of all the species examined were colonised with AM fungi in the field, with the percentage of colonisation varying among species from approximately 40% to 90%. In a subsequent pot experiment, plants of all the species were either left non-inoculated or were inoculated with a mixture of three native AM fungi isolated from the site of plant origin (Glomus mosseae, G. intraradices and G. microaggregatum). AM fungi increased phosphorus uptake in all the plant species; however, plant growth response to inoculation varied widely from negative to positive.

  Pět druhů výběžkatých rostlin pocházejících ze stejné lokality (Galeobdolon montanum, Glechoma hederacea, Potentilla anserina, Ranunculus repens a Trifolium repens) bylo studováno z hlediska jejich interakce s arbuskulárními (AM) houbami. Kořeny všech druhů rosltin byly v terénu kolonizovány AM houbami, přičemž procento mykorhizní kolonizace kořenů se pohybovalo od 40% do 90%. V následném kultivačním experimentu byly všechny druhy rostlin ponechány bez inokulace nebo byly inokulovány směsí 3 nativních AM hub (Glomus mosseae, G. intraradices a G. microaggregatum). AM houby zlepšily příjem fosforu u všech druhů, avšak jejich růstová odpověď na inokulaci se výrazně odlišovala. Kromě biomasy ovlivnila AM inokulace i klonální růstové charakteristiky (počet a délka stolonů, počet ramet). Rozdílná mykorhizní růstová odezva může souviset s různou vegetativní mobilitou hostitelských rostlin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177435