Počet záznamů: 1

Právnický slovník

 1. 1.
  0332067 - USP-I 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hendrych, D. - Bělina, M. - Fiala, J. - Šámal, P. - Šturma, Pavel - Štenglová, I.
  Právnický slovník.
  [Legal Dictionary.]
  3. rozš. - Praha: C. H. Beck, 2009. 1459 s. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: legal language * dictionary * legal terms
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Právnický slovník slouží nejen odborné veřejnosti, ale i všem, kteří se chtějí spolehlivě a přehledně orientovat v oblasti práva. Slovník poddává přehled o právních pojmech z různých oborů práva a systematicky sleduje jejich vzájemnou provázanost.

  The Legal Dictionary serves not only to the professional public, but also to all those who intend to be reliably and well informed about the law field. The dictionary provides an overview of legal terms from various branches of law and it systematically pursues their reciprocal interconnection.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177418