Počet záznamů: 1

Silica encapsulated manganese perovskite nanoparticles for magnetically induced hyperthermia without the risk of overheating

 1. 1.
  0332064 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaman, Ondřej - Pollert, Emil - Veverka, Pavel - Veverka, Miroslav - Hadová, Eva - Knížek, Karel - Maryško, Miroslav - Kašpar, P. - Klementová, Mariana - Grünwaldová, V. - Vasseur, S. - Epherre, R. - Mornet, S. - Goglio, G. - Duguet, E.
  Silica encapsulated manganese perovskite nanoparticles for magnetically induced hyperthermia without the risk of overheating.
  [Nanočástice manganatého perovskitu obalené oxidem křemičitým pro magneticky indukovanou hypertermii bez rizika přehřátí.]
  Nanotechnology. Roč. 20, č. 27 (2009), 275610/1-275610/7 ISSN 0957-4484
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA AV ČR KJB100100701
  Grant ostatní:GA AV(CZ) KAN201110651
  Program:KA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: manganese perovskite * hyperthermia * nanoparticles
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.137, rok: 2009

  Nanoparticles of manganese perovskite of the composition La0.75Sr0.25MnO3 uniformly coated with silica were prepared by encapsulation of the magnetic cores (mean crystallite size 24 nm) using tetraethoxysilane followed by fractionation. The resulting hybrid particles form a stable suspension in an aqueous environment at physiological pH and possess a narrow hydrodynamic size distribution. Both calorimetric heating experiments and direct measurements of hysteresis loops in the alternating field revealed high specific power losses, further enhanced by the encapsulation procedure in the case of the coated particles. The corresponding results are discussed on the basis of complex characterization of the particles and especially detailed magnetic measurements. Moreover, the Curie temperature (335 K) of the selected magnetic cores resolves the risk of local overheating during hyperthermia treatment.

  Nanočástice Mn-perovskitů o složení La0,75Sr0,25MnO3 rovnoměrně potažené oxidem křemičitým byly připraveny zapouzdřením magnetického jádra (průměrná velikosti krystalitů 24 nm) s použitím tetraethoxysilanu s následnou frakcionací. Výsledné hybridní částice tvoří stabilní suspenzi ve vodném prostředí při fyziologickém pH a mají úzké hydrodynamické rozdělení velikosti. Jak kalorimetrické experimenty tak přímá měření hysterezní smyčky prokázaly vyoký topný výkon. Kritická teplota (335 K) vybraných magnetických jader řeší riziko lokálního přehřátí při léčbě hypertermií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177415