Počet záznamů: 1

Modeling of formation of binary-phase hollow nanospheres from metallic solid nanospheres

 1. 1.
  0332061 - UFM-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří - Fischer, F. D. - Vollath, D.
  Modeling of formation of binary-phase hollow nanospheres from metallic solid nanospheres.
  [Modelování tvorby binární duté nanočástice z kovové pevné látky.]
  Acta Materialia. Roč. 57, č. 6 (2009), s. 1912-1919 ISSN 1359-6454
  Grant CEP: GA MŠk OC 163
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Hollow nanosphere * Modelling * Formation
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 3.760, rok: 2009

  Spontaneous formation of binary-phase hollow nanospheres by reaction of a metallic nanosphere with a non-metallic component in the surrounding atmosphere is observed for many systems. The kinetic model describing this phenomenon is derived by application of the thermodynamic extremal principle.

  Spontánní tvorba binární duté nanočástice reakcí kovové nanosféry s nekovovou složkou z okolní atmosféry je pozorována u řady systémů. Kinetický model popisující tento jev je založen využití termodynamického extrémálního principu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177413