Počet záznamů: 1

Neural correlates of affective picture processing — A depth ERP study

 1. 1.
  0332042 - PSU-E 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Brázdil, M. - Roman, R. - Urbánek, Tomáš - Chládek, Jan - Špok, Dalibor - Mareček, R. - Mikl, M. - Jurák, Pavel - Halámek, J. - Daniel, P. - Rektor, I.
  Neural correlates of affective picture processing — A depth ERP study.
  [Nervové koreláty afektivního zpracování obrázků – studie hloubkových ERP.]
  Neuroimage. Roč. 47, č. 1 (2009), s. 376-383 ISSN 1053-8119
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504; CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: emotion * event-related potentials * intracerebral EEG * valence
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 5.739, rok: 2009

  We used a novel approach (intracerebral recordings of ERPs) to add to our knowledge of specific brain regions involved in affective picture processing. Ten intractable epileptic patients undergoing pre-surgical depth electrode recording viewed pleasant, neutral, and unpleasant pictures and ERPs were recorded. A total of 752 cortical and subcortical sites were investigated. Significant differences in ERPs to unpleasant as compared to neutral or pleasant pictures were frequently and consistently observed in recordings from various brain areas – the mesial temporal cortex, the lateral temporal cortex, the mesial prefrontal cortex, and the lateral prefrontal cortex. Interestingly, the mean latencies of responses to emotional stimuli were somewhat shorter in the frontal lobe structures and longer in the temporal lobe regions. These differences, however, were not significant. Additional clearly positive findings were observed in the posterior parietal cortex, the precuneus, and the insula.

  Použili jsme nový přístup (intracerebrální ERP), abychom přispěli k poznání určitých mozkových oblastí podílejících se na afektivním zpracování obrázků. Deset pacientů s farmakoresistentní formou epilepsie si v průběhu předoperačního vyšetření hlubokými elektrodami prohlíželo příjemně, neutrálně a nepříjemně působící obrázky při současném záznamu intracerebrálních ERP. Bylo zkoumáno 752 korových a podkorových oblastí. V záznamech byly často a konsistentně pozorovány významné rozdíly v ERP na nepříjemně působící ve srovnání s neutrálně nebo příjemně působícími obrázky – střední temporální kortex, laterální temporální kortex, střední prefrontální kortex a laterální prefrontální kortex. Je zajímavé, že průměrné latence reakcí na emoční podněty byly poněkud kratší ve strukturách frontálního laloku a delší v oblastech temporálního laloku. Tyto rozdíly ale nebyly statisticky významné. Další jasně positivní zjištění byly pozorovány v posteriorním parietálním kortexu, precuneu a insule.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177398