Počet záznamů: 1

Current understanding of photoelectron spectra in plutonium systems

 1. 1.
  0332031 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Havela, L. - Shick, Alexander - Gouder, T.
  Current understanding of photoelectron spectra in plutonium systems.
  [Aktuální stav interpretace fotoelektronových spekter z plutoniových systémů.]
  Journal of Nuclear Materials. Roč. 385, č. 1 (2009), 28-30 ISSN 0022-3115
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0644; GA MŠk OC 144
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: electronic structure * electron correlations * photoemission
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.933, rok: 2009

  Analysis of available photoelectron spectra from Pu compounds indicates the presence of the 5f5 multiplet, which dominates the energy scale close to the Fermi level. As shown by the LDA+U+Hubbard I calculations, its intensity scales with the admixture of the 5f6 manifold in the 5f5 ground state, which can lead to an average occupancy substantially exceeding 5.0. This admixture also leads to the suppression of magnetic order and occurrence of heavy fermion behaviour.

  Analýza dostupných fotoelektronových spekter ze sloučenin plutonia indikuje přítomnost multipletu 5f5, který dominuje v blízkosti Fermiho hladiny. Jak vyplývá z výpočtů v aproximaci LDA + U + Hubbard I mění se intenzita tohoto multipletu v závislosti na příspěvku stavů konfigurace 5f6 v základním stavu 5f5, což může vést k průměrné hodnotě obsazení hladiny 5f podstatně vyšší než 5,0. Vyšší obsazení vede k potlačení magnetického uspořádání a k výskytu chování typu těžkých fermionů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177388