Počet záznamů: 1

Magnetic ground state and the spin-state transitions in YBaCo.sub.2./sub.O.sub.5.5./sub..

 1. 1.
  0332014 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kozlenko, D. P. - Jirák, Zdeněk - Golosova, N.O. - Savenko, B. N.
  Magnetic ground state and the spin-state transitions in YBaCo2O5.5.
  [Magnetic ground state and the spin-state transitions in YBaCo2O5.5.]
  European Physical Journal B. Roč. 70, č. 3 (2009), 327-334 ISSN 1434-6028
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100611
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: spin arrangements in magnetically ordered materials * neutron diffraction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.466, rok: 2009

  The crystal and magnetic structure of the perovskite-like, oxygen deficient cobalt oxide YBaCo2O5.5 has been studied by means of neutron and X-ray diffraction in the 10–300 K temperature range. The magnetic ground state is characterized by a coexistence of two distinct antiferromagnetic phases. In the first one, the ionic moments of high-spin Co3+ ions in the pyramidal sites are ordered in a spiral arrangement, while octahedral sites are non-magnetic due to presence of low-spin Co3+ ions. The arrangement in the second phase is collinear of the G-type, with non-zero moments both in pyramidal (high-spin Co3+ ions) and octahedral sites (presumably a mixture of the low- and high-spin states).

  Krystalová a magnetická struktura perovskitového kyslíkově deficitního kobaltitu YBaCo2O5.5 byla studována neutronovou a rentgenovou difrakcí v teplotnim rozmezi 10–300 K. Základní magnetický stav je charakterizován jako koexistence dvou rozdílných antiferomagnetických fází - spirální a kolineární.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177377