Počet záznamů: 1

GGA+U calculations of correlated spin excitations in LaCoO.sub.3./sub..

 1. 1.
  0331997 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Knížek, Karel - Jirák, Zdeněk - Hejtmánek, Jiří - Novák, Pavel - Ku, W.
  GGA+U calculations of correlated spin excitations in LaCoO3.
  [GGA+U výpočty korelovaných spinových excitací v LaCoO3.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 1 (2009), 014430/1-014430/8 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0051; GA AV ČR IAA100100611
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: ground states * lanthanum compounds * magnetic structure * spin systems
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  GGA+U calculation study of many various Co3+ spin configurations for the model structures of LaCoO3 was performed. In addition to the nonmagnetic ground state based on the low-spin (LS) Co3+, the calculations evidence a number of stationary states based on the combinations of LS, high-spin (HS), and intermediate-spin (IS) Co3+ species. The stability of individual spin states is strongly conditioned by the character of neighboring spin states. If the amount of excited magnetic Co3+ ions in the LS matrix is small, their state is always of the HS kind. With an increasing number of Co3+ in HS states, a preference for antiparallel orientation of their spins appears and, at the same time, strong HS-HS nearest-neighbor correlations are evidenced. When the HS population in the LS matrix approaches a theoretical limit 1:1, further excitation to the HS state is hindered and alternative configurations based on clustering of the IS states become energetically favorable.

  Byly provedeny GGA+U výpočty mnoha různých spinových konfigurací Co3+ pro modelové struktury LaCoO3. Stabilita jednotlivých spinových stavů je silně podmíněna charakterem sousedních spinů. Stav vysokého spinu je podmíněn stavem nízkého spinu na okolních kationtech Co3+, zatímco stav středního spinu je stabilizován přítomností stejného spinu v jeho okolí. Výpočty jsou ve shodě s modelem LS-LS/HS-IS spinových excitací Co3+.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177363