Počet záznamů: 1

Neutron diffraction and heat capacity studies of PrCoO.sub.3./sub. and NdCoO.sub.3./sub..

 1. 1.
  0331991 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Knížek, Karel - Hejtmánek, Jiří - Jirák, Zdeněk - Tomeš, P. - Henry, P. - André, G.
  Neutron diffraction and heat capacity studies of PrCoO3 and NdCoO3.
  [Neutronová difrakce a specifické teplo sloučenin PrCoO3 a NdCoO3.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 13 (2009), 134103/1-134103/7 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/0421
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: LnCoO3 * spin transitions * neutron diffraction * specific heat
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  The crystal structures of perovskites NdCoO3 and PrCoO3 have been studied by neutron powder diffraction over a temperature range from 100 to 1000 K. An anomalous isotropic expansion of CoO6 octahedra is observed at two successive temperatures corresponding to the spin transitions of Co3+ from low spin (LS) (S=0) to high spin (HS) (S=2) and intermediate spin (IS) (S=1). At the second spin transition, a significant change in the octahedral tilt is encountered, as well. The heat capacity measurements show broad excess peaks at both transitions and the integral entropy change for each of them is estimated to be ~10 J K-1 mol-1. The structural and specific heat anomalies are interpreted within the LS-LS/HS-IS model of the Co3+ spin transitions.

  Krystalová struktura perovskitů NdCoO3 a PrCoO3 byla studována neutronovou práškovou difrakcí v rozsahu teplot od 100 do 1000 K. Anomální izotropická expanze CoO6 oktaedru je pozorována při dvou teplotách odpovídajících spinovým přechodům Co3+ z nízkého spin (LS) (S=0) do vysokého spinu (HS) (S=2) a středního spinu (IS) (S=1). V závislosti specifického tepla na teplotě jsou pozorovány dva široké píky u obou přechodů. Strukturní změny a specifické teplo jsou interpretovány pomocí modelu LS-LS/HS-IS spinových přechodů iontu Co3+.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177359