Počet záznamů: 1

Magnetic properties of plutonium and Pu compounds

 1. 1.
  0331980 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Havela, L. - Shick, Alexander - Gouder, T.
  Magnetic properties of plutonium and Pu compounds.
  [Magnetické vlastnosti plutonia a jeho sloučenin.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 105, č. 7 (2009), 07E130/1-07E130/3 ISSN 0021-8979.
  [Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials /53./. Austin, 11.11.2008-14.11. 2008]
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0644; GA ČR GA202/06/0178
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: electronic structure * electron correlations * photoemission
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.072, rok: 2009

  Occurrence of magnetic order on the basis of plutonium can be captured by LDA+U calculations. Systematic investigation of diverse Pu compounds reveals that the 5f occupancy plays a key role. If the 5f states are populated by more than approximately 5.3 electrons, the Pu magnetism vanishes. For comparison with valence-band photoemission spectra, the Hubbard I method was used. It shows consistently higher 5f5 final-state multiplet originating from the 5f6 admixture in the ground state for those compounds which are nonmagnetic. The 5f occupancy can reach 5.6-5.7 for Pu monochalcogenides.

  Výskyt magnetického uspořádání způsobeného plutoniem může být pochopen na základě výpočtů v aproximaci LDA + U. Systematické studium různých sloučenin Pu ukazuje, že obsazení stavů 5f hraje klíčovou roli. Pokud jsou stavy 5f obsazeny více než přibližně 5,3 elektrony pak magnetismus Pu mizí. Pro srovnání s fotoemisními valenčními spektry byla použita metoda Hubbard I. Ukazuje se, že finální multipletní stav 5f5 je obohacen o příspěvky od stavů konfigurace 5f6 pro sloučeniny, které jsou nemagnetické. Pro Pu-chalkogenidy může dosáhnout obsazení elektronové slupky 5f hodnot 5,6-5,7.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177348