Počet záznamů: 1

Magnetic anisotropy of single 3d spins on a CuN surface

 1. 1.
  0331977 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Shick, Alexander - Máca, František - Lichtenstein, A.I.
  Magnetic anisotropy of single 3d spins on a CuN surface.
  [Magnetická anizotropie 3d spinů na povrchu CuN.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 17 (2009), 172409/1-172409/4 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100912; GA ČR(CZ) GC202/07/J047
  Grant ostatní:DFG(DE) SFB668-A3; German-Czech collaboration(DE) 436TSE113/53/0-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: magnetic anisotropy * first principle calculations * iron * manganese * CuN
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  First-principles calculations of the magnetic anisotropy energy for Mn and Fe atoms on CuN/Cu(001) surface are performed making use of the torque method. The easy magnetization direction is found to be different for Mn and Fe atoms in accord with the experiment. It is shown that the magnetic anisotropy has a single-ion character and mainly originates from the local magnetic moment of Mn and Fe atoms. The uniaxial magnetic anisotropy constants are calculated in reasonable agreement with the experiment.

  Prvopricipielní výpočty magnetické anizotropní energie pro atomy Fe a Mn na povrchu CuN/Cu(001) ukázaly, že směr snadné osy magnetizace je v souhlasu s experimentem různý pro manganové a železné atomy. Ukázali jsme, že magnetická anizotropie pochází od lokálních magnetických momentů atomů Mn a Fe. Spočtené konstanty magnetické anizotropie jsou v rozumném souhlasu s experimentálními daty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177346