Počet záznamů: 1

Influence of Protective Gas on the Phase Composition of Mg-Ni-Fe-H Based Nanocomposite Prepared by Spark Synthesis

 1. 1.
  0331962 - UFM-A 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Roupcová, Pavla - Schneeweiss, Oldřich
  Influence of Protective Gas on the Phase Composition of Mg-Ni-Fe-H Based Nanocomposite Prepared by Spark Synthesis.
  [Vliv ochranného plynu na fázové složení nanokompozitu (Mg-Ni-Fe-H) připraveného pomocí elektrojiskrové eroze.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 16, 2a (2009), s. 26-27 ISSN 1211-5894.
  [Struktura - Colloquium of Czech and Slovak Crystallographic Association. Hluboká nad Vltavou, 22.06.2009-25.06.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0512; GA ČR GP106/09/P556
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: hydrogen storage materials * X-ray diffraction * Mössbauer spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  The optimizing of handling of powder in various protected atmospheres (Ar, CO, Ar-10H2, and H2) due its high sensitivity to oxidation and the trapping moisture and small molecule of gases from air. The most significant problems were: purity of gases, size of gasses molecules and absorption of X-rays. Although ability CO to protected the nanopowder against oxidation was partial only, it was determined the most effective gas.

  Optimalizovali jsme manipulaci prášku v různých atmosférách atmosférách (Ar, CO, Ar-10H2, a H2), pro jeho citlivost k oxidaci a zachycování vody ze vzduchu. Nejzávažnější problémy, které to ovlivňují, jsou: čistota ochranných plynů, velikost jejich molekul a absorpce roentgenova záření. Ačkoliv schopnost CO ochránit prášek proti oxidaci byla jen částečná, byl tento plyn shledán jako nelepší.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177336