Počet záznamů: 1

Diversity in a complex ecological network with two interaction types

 1. 1.
  0331950 - BC-A 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Melián, C. J. - Bascompte, J. - Jordano, P. - Křivan, Vlastimil
  Diversity in a complex ecological network with two interaction types.
  [Diverzita ekologických sítí se dvěmi typy trofických interakcí.]
  Oikos. Roč. 118, č. 1 (2009), s. 122-130 ISSN 0030-1299
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100070601
  Grant ostatní:University of California(US) DEB-0553768; The Spanish Ministry of Science and Technology(ES) REN2003-04774; The Spanish Ministry of Science and Technology(ES) REN2003-00273
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: complex ecological network
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 3.147, rok: 2009

  Most studies on ecological networks consider only a single interaction type (e.g. competitive, predatory or mutualistic),and try to develop rules for system stability based exclusively on properties of this interaction type. However, the stability of ecological networks may be more dependent on the way different interaction types are combined in real communities. To address this issue, we start by compiling an ecological network in the Don~ana Biological Reserve, southern Spain, with 390 species and 798 mutualistic and antagonistic interactions. We characterize network structure by looking at how mutualistic and antagonistic interactions are combined across all plant species. Both the ratio of mutualistic to antagonistic interactions per plant, and the number of basic modules with an antagonistic and a mutualistic interaction are very heterogeneous across plant species, with a few plant species showing very high values for these parameters.

  Většina studií zabývajících se studiem komplexních sítí interagujících populací se věnuje pouze jednomu typu interakcí (např. kompetici, predaci a pod.). Stabilita komplexních ekologických sítí je však dána řadou typů interakcí. V této práci se studuje ekologická síť skládající se z 390ti druhů propojených 790ti mutualistickými a antagonistickými interakcemi. Data pocházejí z rezervace Donana v jižním Španělsku. Pro tuto síť je vytvořen nulový model jehož predikce jsou pak porovnány s pozorováními. Ukazuje se, že interakce mezi negativními a mutualistickými vazbami zvyšuje biodiversitu v dané síti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177328