Počet záznamů: 1

The nature of Suárez's Metaphysics. Disputationes Metaphysicae and Their Main Systematic Strains

 1. 1.
  0331949 - FLU-F 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Heider, Daniel
  The nature of Suárez's Metaphysics. Disputationes Metaphysicae and Their Main Systematic Strains.
  [Povaha Suarézovy metafyziky. Disputationes Metaphysicae a jejich hlavní systematická tendence.]
  Studia Neoaristotelica. Roč. 6, č. 1 (2009), s. 99-110 ISSN 1214-8407
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Suárez * metaphysics * being * unity * concept * Scotus * Aquinas
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  The study focuses on seven basic metaphysical features or trends of Suárez's metaphysical system. Whereas the first five present his metaphysics from the traditional scholastic point of view, the last two expose it in the progressive context of early modern philosophy.

  Studie se zaměřuje na sedm hlavních rysů či trendů Suárezova metafyzického systému. Zatímco prvních pět představuje Suárezovu metafyziku z perspektivy tradiční scholastiky, poslední dva ji zachycují v progresivním kontextu moderní filosofie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177327