Počet záznamů: 1

Poznámky k sémantickému okruhu ´prut, proutí, hůl´ v staroslověnštině

 1. 1.
  0331923 - UJC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šarapatková, Žofie
  Poznámky k sémantickému okruhu ´prut, proutí, hůl´ v staroslověnštině.
  [Some remarks on the semantic field „cane, wicker, stick“ in Old Church Slavic.]
  Studia etymologica Brunensia 6. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 313-316. Studia etymologica Brunensia, 6. ISBN 978-80-7106-209-7.
  [Etymologické symposion Brno 2008. Brno (CZ), 26.05.2008-28.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA405/07/1092
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: etymology * Old Church Slavic * semantic evolution
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Staroslověnské protije a ž6zl7/ž6zl7, ž6zlije mělo původně význam „prut, hůl“ jako nástroj k bití, tj. k prosazení určité moci. Sémantický vývoj vedl k významu „hůl, žezlo“ jako odznak určité moci nebo úřadu. Původní i posunutý význam dokládá jak staroslověnština a církevní slovanština, tak současné slovanské jazyky.

  The original meaning of the Old Church Slavic protije and ž6zl7/ž6zl7, ž6zlije was „cane, wicker, stick“ as an instrument of beating, ie. as measure to enforce certain power. The semantic evolution led to the sense „cane, sceptre“ as a symbol of power or office. The original as well as the shifted meaning occur both in Old Church Slavic and in contemporary Slavic languages.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177309