Počet záznamů: 1

The legacy of the last phase of the Prague cathedral workshop. One more look at the "Weicher Stil"

 1. 1.
  0331900 - UDU-I 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Benešovská, Klára
  The legacy of the last phase of the Prague cathedral workshop. One more look at the "Weicher Stil".
  [Odkaz pozdní fáze tvorby pražské katedrální huti. Ještě jeden pohled na tzv. "Měkký styl".]
  Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext. München: Deutscher Kunstverlag, 2009 - (Fajt, J.; Langer, A.), s. 157-172. ISBN 978-3-422-06837-7.
  [Die Kunst als Herrschaftsinstrument. Praha (CZ), 09.05.2006-13.05.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA408/03/0344
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Gothic architecture * Prague * cathedral workshop around 1400
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  The contribution intends to formulate several questions and hypotheses with regard to the last phase of the Parler cathedral workshop. One important aspect of the debate, which attracted the author to this subject, was the continuing simplified characterization of this architectural phase as the "Weicher Stil" around 1400.

  Příspěvek se snaží formulovat nejrůznější otázky a hypotézy, týkající se pozdní-předhusitské fáze tvorby pražské parléřovské katedrální huti. Jeden z důležitých aspektů debaty, který donutil autorku navrátit se k tomuto tématu, je přetrvávající (a zjednodušující) charakteristika specifické polohy pozdní tvorby této huti jako tzv. "Měkký styl" kolem 1400.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177293