Počet záznamů: 1

Synthesis, biological and physicochemical properties of Zinc(II) salicylate and 5-chlorosalicylate complexes with theophylline and urea

 1. 1.
  0331874 - UMCH-V 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Bujdošová, Z. - Gyoryova, K. - Kovářová, Jana - Hudecová, D. - Halás, L.
  Synthesis, biological and physicochemical properties of Zinc(II) salicylate and 5-chlorosalicylate complexes with theophylline and urea.
  [Syntéza, biologické a fyzikálně-chemické vlastnosti komplexů salicylátu zinku(II) a 5-chlorsalicylátu zinku(II) s theofylinem a močovinou.]
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Roč. 98, č. 1 (2009), s. 151-159 ISSN 1388-6150
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: zinc(II) salicylate * theophylline * urea
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.587, rok: 2009

  New zinc(II) salicylate complex compounds of general formula (X-C6H3-2-(OH)COO)(2)Zn center dot A L-n center dot A xH(2)O (where X = H, 5-Cl; L = theophylline, urea; n = 2, 4; x = 1, 2, 4) were prepared and their thermal, spectral and biological properties were studied. It was found that the thermal decomposition of hydrated compounds starts with the release of water. During the thermal decomposition of anhydrous compounds, the release of salicylic acid, theophylline, urea, CO2, H2O and C6H5Cl takes place. Zinc oxide was found as the final product of the thermal decomposition heated up to 900 A degrees C. The complexes were tested against bacteria, yeasts and filamentous fungi. The highest biological activity show 5-chlorosalicylate compounds.

  Byly syntetizovány nové komplexní sloučeniny salicylátu zinku(II) všeobecného vzorce (X-C6H3-2-(OH)COO)(2)Zn center dot A L-n center dot A xH(2)O (kde X = H, 5-Cl; L = theofylin, močovina; n = 2, 4; x = 1, 2, 4)a byly studovány jejich termické, spektrální a biologické vlastnosti. Bylo zjištěno, že termický rozklad hydratovaných sloučenin začíná uvolněním vody. Během termického rozkladu bezvodých sloučenin dochází k uvolňování kyseliny salicylové, theofylinu, močoviny, CO2, H2O a C6H5Cl. Jako konečný produkt termického rozkladu při zahřívání do 900 A stupňů C byl nalezen oxid zinečnatý. Byla testována účinnost komplexů vůči bakteriím, kvasinkám a vláknitým houbám. Nejvyšší biologická aktivita byla nalezena u sloučenin odvozených od 5-chlorsalicylátu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177273