Počet záznamů: 1

Fuzzy Classification of Web Reports with Linguistic Text Mining

 1. 1.
  0331859 - UIVT-O 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dědek, Jan - Vojtáš, Peter
  Fuzzy Classification of Web Reports with Linguistic Text Mining.
  [Fuzzy klasifikace webových reportů pomocí lingvistického dolování v textech.]
  Proceedings of 2009 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology. Vol. 3. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009 - (Boldi, P.; Vizzari, G.; Pasi, G.; Baeza-Yates, R.), s. 167-170. ISBN 978-0-7695-3801-3.
  [WI-IAT 2009 Workshops. IEEE/WIC/ACM 2009 International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology. Milan (IT), 15.09.2009-18.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300517; GA ČR GD201/09/H057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: ILP * fuzzy * text classification * information extraction
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  In this paper we present a fuzzy system which provides a fuzzy classification of textual web reports. Our approach is based on usage of third party linguistic analyzers, our previous work on web information extraction and fuzzy inductive logic programming. Main contributions are formal models and prototype implementation of the system and evaluation experiments.

  V tomto příspěvku prezentujeme fuzzy systém, který provádí fuzzy klasifikaci textových reportů pocházejících z webu. Náš přístup využívá dostupné lingvistické analyzátory, navazuje na naši předchozí práci o extrakci informací z webu a na práce o fuzzy induktivním logickém programování. Mezi hlavní přínosy práce patří formální model systému, jeho prototypová implementace a experimenty ověřující úspěšnost systému.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177264