Počet záznamů: 1

Sezonalita gravettského sídliště v Milovicích podle analýz přírůstku zubního cementu

 1. 1.
  0331849 - ARUB-Q 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nývltová Fišáková, Miriam
  Sezonalita gravettského sídliště v Milovicích podle analýz přírůstku zubního cementu.
  [Seasonality of the Gravettian site based on dental cement increment analyse.]
  Sídliště mamutího lidu u Milovic pod Pálavou. Otázka struktur s mamutími kostmi. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009 - (Oliva, M.), s. 126-130. Anthropos, Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, 27, N.S. 19. ISBN 978-80-7028-333-2
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800010701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Gravettian * Vertebrate Paleontology * sesonality * cementum analysis * cementum increments
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Ke studiu sezonality gravettského sídliště v Milovicích I (výzkumy z let 1986-1991 uloženo v Ústavu Anthropos MZM) byly odebrány zuby převážně ze sektoru B, G a R. Byly vybrány sektory, ve kterých byla zachycena zajímavá archeologická situace (např. množství štípané industrie u objektu), jiné sídelní struktury nebo skládky mamutích kostí. Analýzou mikrostruktur cementu zubů savců byla potvrzena hypotéza, že analyzované sektory gravettské sídelní aglomerace Milovice I byly sezónními sídlišti (tj. byly obývané od jara do podzimu). Sezónní pobyt na těchto sídlištích byl potvrzen nezávisle osteologickými i archeologickými analýzami. Sezónností se podobají podobným lokalitám na Uherskohradišťsku a lokalitě Kraków-Spadzista v Polsku.

  Teeth from sectors B, G, R and R2 were sampled for the seasonality study of the Gravettian Milovice I site (research from years 1986-1991, material held in the Anthropos Institute of the Moravian Museum). Sectors with interesting archaeological situation (e.g. object), anomalous settlement structures, or mammoth bone dump were selected for further study. The hypothesis of seasonal occupancy (i.e. from spring to autumn) of the Milovice I site was confirmed by the analysis of cement microstructures of mammal teeth. The seasonal occupancy of the locality was independently approved by other osteological and archaeological analyses, the seasonal character is similar to the site in the Uherské Hradiště area and the Krakow Spadzista site in Poland.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177257