Počet záznamů: 1

Structural and optical properties of Tb-doped Na-Gd metaphosphate glasses and glass-ceramics

 1. 1.
  0331839 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Moretti, F. - Vedda, A. - Nikl, Martin - Nitsch, Karel
  Structural and optical properties of Tb-doped Na-Gd metaphosphate glasses and glass-ceramics.
  [Strukturní a optické vlastnosti Tb dopovaných Na-Gd metafosfátových skel a skelné keramiky.]
  Journal of Physics-Condensed Matter. Roč. 21, č. 15 (2009), 155103/1-155103/7 ISSN 0953-8984
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200100626
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: Na-Gd metaphosphate glass * glass-ceramics * NaGd(PO3)4 * optical properties * structural properties * Raman spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.964, rok: 2009

  The optical and structural properties of terbium doped sodium gadolinium phosphate glasses of three different compositions subjected to a crystallization process were studied and compared with those of the parent glassy samples.

  Byly studovány optické a strukturní vlastnosti terbiem dopovaných sodno-gadolinitých fosfátových skel o třech různých složeních. Byly porovnány vlastnosti zkrystalizovaných a původních, tj. po přípravě nemodifikovaných, skel.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177249