Počet záznamů: 1

Evidence for impurity-induced polar state in Sr.sub.(1−x)./sub.Mn.sub.x./sub.TiO.sub.3./sub. from density functional calculations

 1. 1.
  0331831 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kondakova, I.V. - Kuzian, R. O. - Raymond, L. - Hayn, R. - Laguta, Valentyn
  Evidence for impurity-induced polar state in Sr(1−x)MnxTiO3 from density functional calculations.
  [Důkaz příměsově indukovaného polárního stavu v Sr(1−x)MnxTiO3 výpočtem v modelu funkcionálu hustoty.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 13 (2009), 134117/1-134117/7 ISSN 1098-0121
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: magnetoelectric * DFT calculations * dipole defect
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  Density functional calculations for 40- and 90-atom supercells of SrTiO3 doped by manganese have been performed by using the all-electron, full-potential local-orbital scheme. It is shown that Mn ion substituting for Sr occupies the off-central position. The ions of the host lattice also change their equilibrium positions when the material is doped, and the ground-state structure becomes polar. The calculated spontaneous magnetic moment of Sr(1−x)MnxTiO3 is 5 B/Mn ion, in contrast to Sr(1−x)MnxTiO3 which exhibits the moment of 3 B/Mn.

  Byly provedeny výpočty v modelu funkcionálu hustoty pro 40 a 90-ti atomové klastry SrTiO3 dopovaného manganem za použití schematu všech elektronů a úplného potenciálu lokálních orbitů. Bylo ukázáno, že Mn iont substituuje Sr a zaujímá off-center pozici. Při dotaci mění ionty hostitelské mříže svoji rovnovážnou pozici a základní stav struktury se stává polárním. Vypočtený spontánní magnetický moment Sr(1−x)MnxTiO3 je 5 μB/Mn iont na rozdíl od Sr(1−x)MnxTiO3, který vykazuje moment 3 μB/Mn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177243