Počet záznamů: 1

Soustružení vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem – vlastní zkušenosti

 1. 1.
  0331829 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sitek, Libor
  Soustružení vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem – vlastní zkušenosti.
  [Turning by high-speed abrasive water jet – our experiences.]
  Vodní paprsek 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009 - (Sitek, L.), s. 160-168. ISBN 978-80-86407-81-4.
  [Vodní paprsek 2009. Ostrava (CZ), 04.11.2009-05.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: high speed water jet * abrasive jet * machining * turning * rock
  Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje

  Příspěvek popisuje a analyzuje vlastní zkušenosti s technologií soustružení materiálů pomocí vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku. Stručně mapuje vývoj technologie a současný stav poznání v daném odvětví. Ukazuje možnosti uplatnění takového způsobu obrábění zejména v oblasti tvarování horninových materiálů pro výrobu zkušebních vzorků vhodných pro testování fyzikálně-mechanických vlastností hornin.

  The paper describes and analyses our own experiences concerning technology of turning by high speed abrasive water jet. Technology development as well as present stay-of–the-art in given area are introduced in brief. Possibilities of application of such machining method especially for shaping and preparation of testing rock specimens suitable for determination of physical-mechanical properties of rocks are also discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177241