Počet záznamů: 1

Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie

 1. 1.
  0331825 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janurová, E. - Pustelník, J. - Sitek, Libor - Mádr, V. - Hela, R. - Hlaváč, L. M. - Bodnárová, L.
  Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie.
  [Determination of the surface topography after the maintenance by the high-velocity water jet tool using the digital photography technique.]
  Vodní paprsek 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009 - (Sitek, L.), s. 101-108. ISBN 978-80-86407-81-4.
  [Vodní paprsek 2009. Ostrava (CZ), 04.11.2009-05.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/1662
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: water jet * surface topography * photography techniques * concrete
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví

  Předmětem příspěvku je studium povrchů degradovaného materiálu po přípravě opravy provedené vysokorychlostním vodním paprskem, zejména pulzujícím. Byly stanoveny optimální parametry pro snímání a vyhodnocení povrchů před aplikací sanačních materiálů v pozemním stavitelství na modelových materiálech s uměle připravenými korodovanými vrstvami. Destrukční účinek vysokorychlostního vodního paprsku na betonech různé kvality a stupně korozního napadení byly studovány experimentálně i teoreticky. Provedené experimenty jsou zaměřeny na následné využití dosaženého poznání v praxi při rozpojování betonu při opravách konstrukcí v pozemním stavitelství, zejména napadených sírany, oxidem uhličitým, fázovými transformacemi vody (cyklické zmrazování a rozmrazování) a chemickými rozmrazovacími prostředky. Předložená práce je zaměřena na určení metodiky klasifikace degradovaných a upravených betonových povrchů.

  The topic of the contribution is to study surfaces of degraded materials after repair preparation performed by high-velocity water jet, especially the pulsing one. There were set up the optimal parameters for recording and evaluation of surfaces before the application of repair materials in civil engineering on model materials with artificially prepared corroded layers. Destructive action of high-velocity water jet on concretes of various qualities and corrosion damage degree were studied both experimentally and theoretically.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177237