Počet záznamů: 1

Pressure pipes - effect of the point loads

 1. 1.
  0331820 - UFM-A 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ševčík, Martin - Hutař, Pavel - Náhlík, Luboš - Pinter, G.
  Pressure pipes - effect of the point loads.
  [Tlakové trubky – vliv bodového zatěžování.]
  Applied mechanics 2009. Bratislava: FX, s.r.o., 2009 - (Jančo, R.), s. 279-286. ISBN 978-80-89313-33-4.
  [Applied Mechanics 2009. Smolenice (SK), 06.04.2009-08.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR GD106/09/H035; GA ČR GA106/09/0279; GA ČR GC101/09/J027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: pipe line * crack * point loading * FEM * stress intensity factor
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Polyethylene pipelines for water and gas energy distribution should be carefully constructed and their failure rate should be very low. Therefore, there is a pressing need for reliable numerical procedures to evaluate the different kinds of mechanical loading. The most relevant loading condition for real polymer pipe systems is not only internal pressure, but also sand embedding, additional bending or different kinds of point loads. The advantage of the numerical model presented here is the possibility of adding different loading conditions to the numerical model and predicting diagrammatically the time to rupture for the real loading conditions of a pipe system. The main aim is to study the effect of different types of point loads; a common example is a bigger stone or rock in the contact with polymer pipe. This effect is taken into account, and the residual life time of the structure estimated.

  Výroba polyethylenových trubek pro rozvody plynu a vody by měla být velmi precizní a četnost poruch co nejmenší. Z toho důvodu je potřeba spolehlivých numerických metod k hodnocení různých druhů mechanického namáhání. K důležitým zátěžným podmínkám u polymerních trubek nepatří pouze vnitřní přetlak, ale také vnější zatěžování od pískového lože, přídavný ohyb nebo různé druhy lokálních zatížení. Výhodou prezentovaného numerického modelu je možnost kumulace různých druhů zatěžování a tím zlepšení predikce poškození polymerních trubek. Hlavním cílem je studium vlivu rozdílných typů bodového zatížení. Což může být například kontakt polymerní trubky s větším kamenem. Tento vliv je modelován pomocí kontaktu polymerní trubky a tuhého indentoru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177233