Počet záznamů: 1

Size-dependent ferroelectric phase transitions in nanocone particles

 1. 1.
  0331799 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bykov, Pavlo - Suchaneck, G. - Jastrabík, Lubomír - Dejneka, Alexandr - Bykov, I. P. - Gerlach, G.
  Size-dependent ferroelectric phase transitions in nanocone particles.
  [Rozměrově závislé feroelektrické fázové přechody v nanokónických částicích.]
  Ferroelectrics. Roč. 390, č. 1 (2009), s. 177-183 ISSN 0015-0193
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: nanoparticles * nanocone * depolarization field * size effects * phase diagrams
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.447, rok: 2009

  We have performed a calculation of the size effect of dielectric susceptibility and pyroelectric coefficient in ferroelectric nanocones. We have shown that due to an enhancement of the ferroelectric-paraelectric transition temperature up to a factor of 2.5 compared to the bulk value Tc, pyroelectric response is expected far above Tc. This has consequences for the design of photothermal devices based on dielectric arrays of nanocones.

  Byl realizován výpočet rozměrového vlivu na dielektrickou susceptibilitu a pyroelektrický koeficient v systému feroelektrických nanokuželů. Byl ukázán nárůst teploty přechodu z feroelektrické do paraelektrické fáze s faktorem do 2,5 ve srovnání s Tc objemového materiálu s pyroelektrickou odezvou v rozsahu daleko nad Tc. Uvedené výsledky lze uplatnit v návrzích fototermálních detektorů založených na dielektrických polích nanokuželů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177221